ჩინეთში დარჩენილის საქართველოს სამ მოქალაქეს 9 თებერვალს ჩამოიყვანენ