ლამპრობის უძველესი დღესასწაული სვანეთში

სვანეთში ათასწლოვანი ისტორიის ტრადიცია დღესაც გრძელდება და ცოცხალია.