თვითიზოლაციაში ან კარანტინში მყოფ პირებს ხელფასი არ დაექვითებათ

თვითიზოლაციაში ან კარანტინში მყოფ პირებს ხელფასი არ დაექვითებათ. 4 მარტს ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტრო შესაბამის დადგენილაებას დაამტკიცებს.